Aktualności http://www.powiatminski.pl/aktualnosci.xml Fri, 24 Sep 2021 13:13:41 +0200 pl <![CDATA[Podziel się domem]]> http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1643-podziel_sie_domem.html http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1643-podziel_sie_domem.html Thu, 23 Sep 2021 14:58:02 +0200 <![CDATA[XIV Bieg Marszałka]]> http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1642-xiv_bieg_marszalka.html http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1642-xiv_bieg_marszalka.html Thu, 23 Sep 2021 14:48:34 +0200 <![CDATA[Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego]]> http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1641-wreczenie_aktow_nadania_stopnia_awansu.html http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1641-wreczenie_aktow_nadania_stopnia_awansu.html Thu, 23 Sep 2021 09:36:35 +0200 <![CDATA[Trwa głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim!]]> http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1640-trwa_glosowanie_na_projekty_w_budzecie.html http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1640-trwa_glosowanie_na_projekty_w_budzecie.html Tue, 21 Sep 2021 09:11:53 +0200 <![CDATA[Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową z pominięciem otwartego konkursu ofert]]> http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1639-ogloszenie_o_zlozeniu_oferty_na.html http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1639-ogloszenie_o_zlozeniu_oferty_na.html Mon, 20 Sep 2021 10:18:05 +0200 <![CDATA[Koncert w Cegłowie]]> http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1638-koncert_w_ceglowie.html http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1638-koncert_w_ceglowie.html Wed, 15 Sep 2021 15:10:05 +0200 <![CDATA[Wyniki konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku”]]> http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1637-wyniki_konsultacji_w_sprawie_projektu.html http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1637-wyniki_konsultacji_w_sprawie_projektu.html Tue, 14 Sep 2021 15:19:09 +0200 <![CDATA[Wyniki konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku]]> http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1636-wyniki_konsultacji_dot_projektu_uchwaly.html http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1636-wyniki_konsultacji_dot_projektu_uchwaly.html Tue, 14 Sep 2021 15:00:04 +0200 <![CDATA[XXII Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe]]> http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1635-xxii_powiatowe_jesienne_biegi_przelajowe.html http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1635-xxii_powiatowe_jesienne_biegi_przelajowe.html Fri, 24 Sep 2021 13:13:41 +0200 <![CDATA[Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień sportowych Powiatu Mińskiego]]> http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1634-wyniki_konsultacji_projektu_uchwaly.html http://www.powiatminski.pl/aktualnosc-1634-wyniki_konsultacji_projektu_uchwaly.html Thu, 09 Sep 2021 09:12:58 +0200